Chúng tôi chịu trách nhiệm cho tất cả các sản phẩm do công ty chúng tôi sản xuất với sự độc quyền sản phẩm của chúng tôi ! Niềm vui của Quý khách hàng là mục tiêu của chúng tôi. Nếu khách hàng không cảm thấy hài long khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi với bất kỳ lý do nào, bất kể Quý khách đã sử dụng hết hay chưa, Quý khách có thể trả lại và được thanh toán lại đầy đủ theo giá đã mua, trừ khi Quý khách thanh toán phí vận chuyển và lệ phí xử lý
$ 5,00 USD cho mỗi chai.

Chỉ áp dụng cho các khách hàng ở Mỹ và Canada.

Corporate office:
www.Starlash.com
1777 N. Milpitas Blvd. 345
Milpitas, Ca 95035
USA
1-866-601-6466
Email: sales@starlash.com
Tại Mỹ
408 206 4703
Tại Hà Nội-VN
098 276 1114
0906 151545
Tại Sài Gòn-VN
0978 155 237
0907 868 893
Tại Đà Nẵng-VN
0982 76 11 14